You are here

Directorio Telefónico - Clínica San Bernardo

Telefax. 460- 0437/461- 3975

Administrador -RR.HH
 Anexo 107
 

Contador Interno
 - Anexo 103
 

Dpto. de Sistemas y Programación
 - Anexo 110
 

Facturación - Coordinadora de Seguros
 - Anexo 123
 

Recepcionista- Informes
- Anexo 101-102
 

Farmacia
- Anexo 106
 

Laboratorio
- Anexo 110