01.01.08 - 12.00 am
landandsun TRAUMATOLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
01.01.08 - 12.00 am
landandsun MEDICINA INTERNA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun CIRUGÍA GENERAL
01.01.08 - 12.00 am
landandsun CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
01.01.08 - 12.00 am
landandsun BANCO DE SANGRE
01.01.08 - 12.00 am
landandsun PEDIATRÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun CARDIOLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun NEUROCIRUGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun OTORRINOLARINGOLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun UROLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun OFTALMOLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun HEMATOLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun ANESTESIA GENERAL
01.01.08 - 12.00 am
landandsun RADIOLOGÍA
01.01.08 - 12.00 am
landandsun LABORATORIO CLÍNICO